HP Boendeutveckling AB

DU ÄR I TRYGGA HÄNDER

Att köpa ett nytt hem är ett stort och viktigt beslut. För oss är det viktigt att du känner dig trygg och att du får en bostad som du och din familj kommer trivas i. Det kan vara skönt att veta att vi har lång erfarenhet av bostadsbyggande och att det finns en rad garantier som skyddar dig som köpare.

STABIL BOSTADSRÄTTSFÖRENING

Före bildandet av våra bostadsrättsföreningar har en ekonomisk plan tagits fram för föreningen. Denna har granskats av två erfarna, opartiska intygsgivare som är auktoriserade av Boverket. Den ekonomiska planen ligger sedan till grund för det upplåtelseavtal som tecknas mellan dig och föreningen. Finns det osålda lägenheter när vi lämnar över förvaltningen till bostadsrättsföreningen köper vi dessa och svarar för månadsavgifter utifrån villkor i den ekonomiska planen. Denna återköpsgaranti innebär att föreningen inte löper någon ekonomisk risk gällande osålda lägenheter.


ERFARNA SÄLJARE

Du kan lita på att få bra hjälp och trygg service från våra mäklare, Svensk Fastighetsförmedling. De har lång erfarenhet av att förmedla bostäder på den lokala marknaden.

 

FULLGÖRANDEGARANTI

Skyddar bostadsrättsföreningen mot att produktionen av huset inte färdigställs enligt entreprenadkontraktet.

 

SLUTBESIKTNING

Innan fastigheten överlämnas till föreningen görs en slutbesiktning. Oberoende besiktningsmän bedömer då om uppförandet är utfört enligt gällande avtal och regler.
ENTREPRENADGARANTI

Entreprenörerna ställer en femårig garanti på utfört arbete från dagen för slutbesiktningen. Efter två år genomförs en garantibesiktning där fel noteras som kan hänföras till byggnationen.


BYGGFELSFÖRSÄKRING

Avser fel i husets konstruktion, material och utförande.
Gäller i 10 år från slutbesiktningsdagen.
 

INGEN BUDGIVNING

Lägenheterna  säljs endast till fasta priser. Du slipper alltså budgivning och vet precis vilket pris du kommer att betala. Först till kvarn gäller.

BOKNINGSAVTAL

Innan projektet kan starta tecknas bokningsavtal, dels så att du som intressent vet att du kan få den lägenhet du önskar, dels för att vi skall veta att tillräckligt många vill ha en lägenhet i projektet. Bokningsavtalen byts ut mot upplåtelseavtal när den ekonomiska planen blivit godkänd och registrerad.
 


ANSVAR FÖR TEKNISK DRIFT

Vi tecknar på marknadsmässiga villkor avtal gällande med leverantörer av el, värme, vatten och it-tjänster så att detta fungerar vid inflyttning.

ANSVAR FÖR FÖRVALTNING

Vi tecknar på marknadsmässiga villkor avtal gällande den ekonomiska och tekniska förvaltningen av föreningen under ett års tid. Det vill säga hjälp att sköta föreningens ekonomi och skötsel av gemensamma ytor in- och utvändigt. Därefter kan föreningen, om man så önskar, omförhandla dessa avtal eller skriva nya avtal med andra aktörer på marknaden.