HP Boendeutveckling AB

Om oss

HP Boendeutveckling AB har sitt säte i Jönköping och driver fastighetsutveckling av bostadsprojekt i egen regi som huvudsaklig verksamhet. Utifrån egna och andras idéer utvecklar vi nytt boende i hel- eller delägda bolag. Vi hanterar även detta på uppdrag för andra som vill tillföra ytterligare värden i sitt fastighetsinnehav. Vi hanterar projekten genom alla skeden från idé, affärsutveckling, projektutveckling, projekteringsledning, byggledning, marknadsföring, uthyrning och försäljning. Det vill säga vi behärskar alla stegen i att skapa nya bostäder från den första goda idén och ända fram till och med att nyckeln sätts i låset av den nöjda slutkunden.


Sedan mitten på 1990-talet har vi som arbetar i HP Boendeutveckling i olika former utvecklat många nya bostäder både som fastighetsutvecklare och entreprenörer. Resultatet är fördelat på äganderätter, hyresrätter och bostadsrätter. Äganderätter i form av friliggande villor, kedje- eller radhus. Hyresrättslägenheter och bostadsrättslägenheter både till en bred kundkrets men även som kategoriboenden.


Våra senaste projekt

GAMLA CHINA

I korsningen Östra Storgatan/Lantmätargränd på Öster ligger fastigheterna Abborren 6 och 15. Tidigare låg här bl a Chinabiografens lokaler. I maj 2007 gick biograferan på China till ända samtidigt som nybyggda Filmstaden invigdes på Väster i Jönköping.

I september 2007 förvärvade HP Boendeutveckling fastigheten Abborren 6 och utvecklingen av de nya fastigheterna påbörjades. Den gamla byggnaden bevarades till vissa delar och återuppfördes i tidstypisk stil medan andra delar revs och ersattes med modernare arkitektur.

Den nya byggnaden, stod klar februari 2011, rymmer idag en ny bostadsrättsförening med 24 lägenheter varav sju är studentlägenheter. Hela bottenplanet utmed Östra Storgatan och Lantmätargränd innehåller en butikslokal.
 

BOGESUNDSPARKEN

På Gräshagen på Norra Bogesundsgatan 8 och 10 ligger fastigheterna Navet 7 och 8. Här har HP Boendeutveckling i samarbete med Ulricehamns Betong uppfört två flerbostadshus med vardera 46 bostadsrättslägenheter samt en garagebyggnad i två plan som förser båda etapperna med parkeringsplatser.

Byggnationen av den första etappen påbörjades i maj 2011 och stod färdig för inflyttning i slutet av mars 2012. Första etappen omfattade ett av de tio våningar höga husen samt garaget. Det andra bostadshuset påbörjades i juni 2012 och inflyttning skedde i slutet av maj 2013.

Bogesundsparken är lågenergihus med låga uppvärmningskostnader. Husen håller hög energiklass, med en beräknad energianvändning under 60 kWh/m2 och år. Det kan jämföras med Boverkets nuvarande krav på specifik energianvändning för motsvarande hus på 90 kWh/m2 och år. Förutom den svarta fasaden kännetecknas höghusen av de utstickande helglasade balkongerna från vilka man har utsikt över stora delar av Jönköping, en utsikt att njuta av!
 

TINNERÖHÖJD

På området Södra Ekkällan i Linköping ligger Rotegatan. Här har HP Boendeutveckling i samarbete med Ulricehamns Betong byggt fyra flerbostadshus mellan 10-14 våninigar innehållande 219 bostadsrätter samt en garagebyggnad som förser samtliga hus med parkeringsplatser.

Försäljningen av den första etappen, Brf Tinneröhöjd 1 påbörjades i maj 2013. I samtliga fyra etapper har flertalet av lägenheterna bokat upp under några få dagar. Inflyttning av det första huset skedde i november 2014 och projektet färdigställdes sin helhet i september 2017.

Den högt belägna tomten är utgångspunkten för utformningen av Tinneröhöjd. Redan på någon vånings höjd över marken får man utsikt över omgivningarna genom gläntor i skogen. Högre upp i husen blir effekten hänförande då de högsta våningarna ligger i höjd med Linköpings högsta byggnader och utsikten är milsvid. Husen har en uppåtsträvande design med tydlig identitet och ger ett sammanhållet modernt uttryck genom sin ljusa färgskala och färgstarka individuella detaljer. För att ytterligare förstärka den individuellla känslan varierar huskropparna i höjd vilket skapar liv och rörelse i områdets uttryck.
 

LOVISAGATAN

I korsningen Nyckelvägen/Lovisagatan i Jönköping har HP Boendeutveckling i samarbete med Ulricehamns Betong uppfört två flerbostadshus innehållande 50 bostadsrätter samt ett underjordiskt garageplan. Inflyttning skedde i oktober 2016.

Försäljningen påbörjades i december 2014 och flertalet av lägenheterna bokades upp under några få dagar. Lägenheterna ligger i den mycket omtyckta stadsdelen Gräshagen. Ett naturnära boende för alla åldrar där man inte behöver kompromissa med närheten till stadskärnan. På 10 minuter med cykel nås stans utbud. Även med buss och bil är kommunikationsmöjlighterna in till Jönköping är mycket goda.

Med sin särpräglade fasad möter husen Lovisagatan, huvudstråket genom Gräshagen. Härifrån nås husens huvudentréer med sina uppglasade trapphus. Husen har stark egenkaraktär genom de glasade hörnbalkongerna och sitt takfall täckt med solceller.
 

KRONHEDEN

På Höstljungstigen i natursköna Barnarp strax utanför Jönköping återfinns Brf Kronheden. Ytterligare ett samarbetsprojekt mellan HP Boendeutveckling och Ulricehamns Betong. Här har vi uppfört totalt 66 lägenheter, 44 bostadsrätter och 22 hyresrätter. De första flerbostadshusen på orten, med cirka 3400 invånare, sedan 1980-talet.

I juni 2015 släpptes projektets första 22 lägenheter till försäljning. Redan klockan fyra på natten fanns de första kunderna på plats för att bilda kö inför släppet på morgonen. Efter första bokningsveckan stod det därefter klart att projektet skulle bli verklighet då gensvaret överträffat alla förväntningar. Projektet färdigställdes i sin helhet i oktober 2016.

Husen, som ligger i anslutning till det nya villaområdet vid Kronhedsvägen, är fyra våningar höga och innehåller en variation av lägenhetsstorlekar mellan 1-3 rok. Alla får tillgång till en stor inglasad balkong eller ett uterum med en egen trädgårdstäppa. Brf Kronheden uppförs som lågenergihus med mycket låg energiförbrukning och fokus på närproducerad energi i form av bergvärme och solceller.
 

BRYTSTUGAN

I Helsingborg, norr om Filbornavägen, granne med Fredriksdals fina vattentorn och de två koloniområdena Sommarbyn Tornet och Brytstugan har vi uppfört Brf Brytstugan. Fyra nya hus med fem bostadsvåningar vilka rymmer totalt 80 moderna bostadsrätter färdigställdes i oktober 2017. I husen återfinns smart planerade bostäder om ett till tre rum och kök, samtliga med en stor inglasad balkong eller inglasad uteplats med egen trädgård i njutbart läge.

Ett grönt boende har varit utgångspunkten för utformningen av brf Brytstugan. Med sitt läge, nära två av Helsingborgs största parker och klassiska koloniområden, finns alla förutsättningar för at bo naturskönt. Husen omsluter även en egen oas i form av den grönskande innergården. En miljö som inbjuder till avkopplande gårdsliv, lek och rekreation. Under gården finns föreningarnas gemensamma parkeringsgarage som smidigt nås från husens källare.
 

SVARTÅPROMENADEN

Svartåpromenaden är ett pågående samarbetsprojekt mellan HP Boendeutveckling och Ulricehamns Betong i Mjölby. Ett efterlängtat bostadstillskott i en kommun där det sedan länge saknats moderna bostadsrätter. Senast en nyproduktion av bostadsrätter genomfördes var i slutet av 70-talet.

 

De planerade fem husen är mellan 7 och 10 våningar höga och innehåller en variation av lägenhetsstorlekar mellan 1-3 rok. Alla får tillgång till en stor inglasad balkong med läge för utsikt över ån. Brf Svartåpromenaden uppförs som lågenergihus med mycket låg energiförbrukning och fokus på närproducerad energi i form av bergvärme och solceller. Avsikten med projektet är att erbjuda bostadskonsumenterna 187 nya lägenheter fördelat på fem etapper i takt med efterfrågan. Första huset hade sin inflyttning april 2018 och det andra huset färdigställdes i oktober 2018.