Om oss

HP Boende AB har sitt säte i Jönköping och arbetar med fastighetsutveckling av bostadsprojekt i södra Sverige. Sedan starten 2008 har vi utvecklat ca 1200 egna, nya boenden i hel- eller delägda bolag. Vi hanterar även detta på uppdrag för andra som vill tillföra ytterligare värden i sitt fastighetsinnehav. Vi hanterar projekten genom alla skeden från idé, affärsutveckling, projektutveckling, projekteringsledning, byggledning, marknadsföring, uthyrning, försäljning och förvaltning. Vi är en trygg, ekonomisk stabil aktör med mångårig erfarenhet av bostadsbyggande. Vi som arbetar i HP Boende i olika former utvecklat många nya bostäder som fastighetsutvecklare, entreprenörer och tjänstepersoner inom myndighet. Resultatet är fördelat på äganderätter, hyresrätter och bostadsrätter. Äganderätter i form av friliggande villor, kedje- eller radhus. Hyresrättslägenheter och bostadsrättslägenheter både till en blandad kundkrets men även som kategoriboende.

Vi kan boendeutveckling

HP Boende söker mark och fastigheter i attraktiva lägen. Genom att välja oss som partner vid mark och fastighetsförsäljning drar du nytta av vårt kunnande inom bostadsutveckling. Dessutom får du tillgång till våra goda kontakter och erfarenheter av olika möjligheter och affärsupplägg. Har du en bra projektidé men inte möjlighet att förverkliga den, tveka inte att kontakta oss!

AFFÄRSUTVECKLING

 • Tidiga investerings- och lönsamhetskalkyler (äganderätt, bostadsrätt eller hyresrätt)
 • Fastighets- och bolagsaffärer
 • Bolagsstrukturer
 • Skapa efterfrågade produkter och produktmixer för bostadskunder och projektägare/ fastighetsägare. Gäller även lokaler helt eller delvis
 • Driva fram detaljplaner och exploateringsavtal
 • Driva miljöfrågor – föroreningar, sanering, vatten och buller
 • Omhänderta processerna kring arkeologi och byggnadsantikvariskt i projektet

PROJEKTUTVECKLING

 •  Projekttidplan
 • Produkter, produktmix, arkitektur
 • Program och beskrivningar för mark- och bygguppdrag
 • Marknadsprissättning av produkterna
 • Finansieringslösningar
 • Arkitektur som adderar värden till stad, projekt, varumärke och boende

PROJEKTERINGSLEDNING

 • Projekteringstidplan
 • Upphandling och handledning av konsulter
 • Hantera myndighetskrav och avtal
 • Bygghandlingar för mark-, bygg- och installationsentreprenader

PRODUKTIONSSTYRNING

 • Produktionstidplan
 • Förfrågan och upphandling
 • Byggledning för byggnader och anläggningar
 • Produktavslut, inflyttning och överlämnande
 • Projektavslut, garantier och försäkringar

 

BOSTADSRÄTTS- OCH SAMFÄLLIGHETSFÖRENINGAR

 • Bildande och annan mötesverksamhet
 • Styrelsesammansättning
 • Entreprenadavtal, köpekontrakt och andra avtal
 • Ekonomisk plan och andra tillstånd
 • Finansiering, ekonomisk förvaltning och avräkningar

MARKNADSFÖRING OCH FÖRSÄLJNING

 •  Försäljningstidplan
 • Säljorganisation
 • Marknadsprissättning
 • Marknadsföring
 • Bokningar, kontrakt och kundval