HP Boendeutveckling AB

Vi kan boendeutveckling

HP Boendeutveckling arbetar med fastighetsutveckling och har sitt säte i Jönköping. HP Boendeutveckling har lång erfarenhet av att behärska helheten i fastighetsutveckling på ett värdeskapande sätt, inte minst genom en nära kontakt med slutkunder. Utifrån egna och andras idéer utvecklar vi nytt boende i hel- eller delägda bolag.

Vi hanterar även fastighetsutveckling på uppdrag för dig som vill tillföra ytterligare värden i ditt fastighetsinnehav. Vi har den kompetens som krävs och utvecklar lika gärna din projektidé som vår egen! Vi kan:

 
 

AFFÄRSUTVECKLING

 • Tidiga investerings- och lönsamhetskalkyler (äganderätt, bostadsrätt eller hyresrätt)
 • Fastighets- och bolagsaffärer
 • Bolagsstrukturer
 • Skapa efterfrågade produkter och produktmixer för bostadskunder och projektägare/ fastighetsägare. Gäller även lokaler helt eller delvis
 • Driva fram detaljplaner och exploateringsavtal
 • Driva miljöfrågor - föroreningar, sanering, vatten och buller
 • Omhänderta processerna kring arkeologi och byggnadsantikvariskt i projektet

PROJEKTUTVECKLING

 • Projekttidplan
 • Produkter, produktmix, arkitektur
 • Program och beskrivningar för mark- och bygguppdrag
 • Marknadsprissättning av produkterna
 • Finansieringslösningar
 • Arkitektur som adderar värden till stad, projekt, varumärke och boende

PROJEKTERINGSLEDNING

 • Projekteringstidplan
 • Upphandling och handledning av konsulter
 • Hantera myndighetskrav och avtal
 • Bygghandlingar för mark-, bygg- och installationsentreprenader

PRODUKTIONSSTYRNING

 • Produktionstidplan
 • Förfrågan och upphandling
 • Byggledning för byggnader och anläggningar
 • Produktavslut, inflyttning och överlämnande
 • Projektavslut, garantier och försäkringar

BOSTADSRÄTTS- OCH SAMFÄLLIGHETSFÖRENINGAR

 • Bildande och annan mötesverksamhet
 • Styrelsesammansättning
 • Entreprenadavtal, köpekontrakt och andra avtal
 • Ekonomisk plan och andra tillstånd
 • Finansiering, ekonomisk förvaltning och avräkningar

MARKNADSFÖRING OCH FÖRSÄLJNING

 • Försäljningstidplan
 • Säljorganisation
 • Marknadsprissättning
 • Marknadsföring
 • Bokningar, kontrakt och kundval

VI SÖKER MARK/FASTIGHET

HP Boendeutveckling söker mark och fastigheter i attraktiva lägen. Genom att välja oss som partner vid mark och fastighetsförsäljning drar du nytta av vårt kunnande inom bostadsutveckling. Dessutom får du tillgång till våra goda kontakter och erfarenheter av olika möjligheter och affärsupplägg.


 


HAR DU EN BRA IDÉ?

Har du en bra projektidé men inte möjlighet att förverkliga den, tveka inte…
KONTAKTA OSS!