BRF Gamla China

I korsningen Östra Storgatan/Lantmätargränd på Öster i Jönköping ligger fastigheterna Abborren 6 och 15. Tidigare låg här bl a Chinabiografens lokaler. 2007 förvärvade HP Boende fastigheten och utvecklingen av det nya projektet påbörjades. Den gamla byggnaden bevarades till vissa delar och återuppfördes i tidstypisk stil medan andra delar revs och ersattes med modernare arkitektur.

Om projektet

Ort: Jönköping
Upplåtelseform:
Bostadsrätt
Lägenheter: 24 st 1-4 rok
Boarea: 34-174 kvm
Färdigställande: feb 2011
Brf: Gamla China

HP Boende AB

En fastighet, tre uttryck

Fastigheten består av tre olika delar, alla med olika uttryck. I korsningen mot Östra Storgatan ligger den lindblomsgröna trädelen med tidstypiska fönster. Här har stommen från den gamla biografen, som tidigare fanns inrymd på tomten, bevarats för eftervärlden och huset getts en klassisk färgsättning och arkitektur. Huset övergår därefter i en roströd putsad fasad som sedan möter den högsta huskroppen i grått och vitt med citongula detaljer. I den modernaste norra delen pryder även Charlie Chaplin fasaden och minner om kvarterets bioepok under 1900-talet. Den nya byggnaden en ny bostadsrättsförening med 24 lägenheter varav sju är studentlägenheter. Hela bottenplanet utmed Östra Storgatan och Lantmätargränd innehåller butikslokaler.