HP Boendeutveckling AB

ATT KÖPA BOSTADSRÄTT

Att köpa bostadsrätt är för de flesta människor en av de största affärerna i livet. Det är många nya begrepp att sätta sig in i såsom till exempel bokningsavtal, upplåtelseavtal, slutbetalning och garantibesiktning. Så här går köpet till, steg för steg:

INTRESSEANMÄLAN

Du får kännedom om att vi har lägenhet till dig och du får information av oss, genom vår broschyr, vår hemsida eller genom våra mäklare. Du kontaktar våra mäklare om att du är intresserad av att köpa bostad i något av våra projekt.

FÖRHANDSBOKNING

Efter att du har bestämt dig för en viss bostad gör du en bokning. I samband med att bokningsavtal tecknas betalas en bokningsavgift. Genom bokningen reserveras bostaden åt dig. Bokningsavgiften återbetalas i samband med att ett upplåtelseavtal tecknas.

BESLUT OM PROJEKTSTART

Beslut tas om att byggprojektet skall starta. Du blir meddelad om detta och inbjuds att delta vid första spadtaget.

KONTRAKTSKRIVNING

Du blir kallad till informationsmöte och att skriva upplåtelseavtal samt du får betala in en handpenning på 10 % av totalpriset på din nya lägenhet. Dellikviden fungerar som en delbetalning på köpeskillingen för lägenheten. Innan föreningen skriver under upplåtelseavtalet ska det prövas om du kan godtas som medlem i föreningen. Prövningen är en kontroll av din ekonomi.

INREDNINGSVAL

Med hjälp av våra entreprenörer och deras underentreprenörer och leverantörer får du möjlighet att göra några egna val till din lägenhet. Om du är tidigt med i processen har du större möjlighet att sätta personlig prägel på bostaden. Du kan påverka utseendet på boendet genom dina tillval. De inredningsval du kan välja mellan varierar från ett bostadsprojekt till ett annat.

INFORMATION OM PROJEKTET

Vid några tillfällen kommer vi att informera dig om vad som händer i projektet via nyhetsbrev och via denna hemsida. Det kommer även att anordnas bokade besök på arbetsplatsen.

SLUTBESIKTNING

I god tid innan det är dags för inflyttning i ditt nya boende gör en oberoende besiktningsman en slutbesiktning av bostaden. Du kallas till slutbesiktning av din lägenhet tillsammans med företrädare för bostadsrättsföreningen och entreprenören. Då stämmer vi också av att tillvalen är korrekta.

SLUTBETALNING

Två veckor innan inflyttning skall du betala resten av insatsen samtidigt som eventuella tillval skall betalas.

INFLYTTNING

Du kvitterar ut dina nycklar och flyttar in. Du kan i samband med inflyttningen, utan kostnad, rekvirera hantverkarhjälp några timmar för att sätta upp, sätta ihop eller skruva fast något.

AVSTÄMNING

En tid efter inflyttningen kontaktar vi dig för att höra att allt fungerar till belåtenhet och bistår med råd och handledning om allt inte är som du tänkt dig.

GARANTIBESIKTNING

Två år efter inflyttningen genomförs en garantibesiktning. Då kontrolleras eventuella fel som framkommit under tiden från att huset färdigställdes till garantibesiktningen. Du kallas till garantibesiktning tillsammans med entreprenören och bostadsrättsföreningen.